Wachttijden

Doorgaans lukt het goed om binnen drie weken na de telefonische aanmelding een afspraak te maken voor een eerste gesprek.