Informatieverstrekking aan derden

De wet BIG stelt duidelijke regels omtrent informatieverstrekking: informatieuitwisseling kan (met instemming van de cliënt of ouders) plaatsvinden met andere BIG-geregistreerde professionals. Informatieverstrekking aan niet BIG-geregistreerde professionals gaat als volgt: de vragen worden schriftelijk aan de psycholoog voorgelegd. De psycholoog overlegt de beantwoording van de vragen met de cliënt waarna informatie verzonden kan worden. Informatieverstrekking over kinderen aan niet BIG-geregistreerden vindt plaats via de ouders.

Wanneer BIG  K- en J-geregistreerden deelnemen aan interdisciplinair overleg zoals sociaal team of scholen, zijn de regels van de informatieverstrekking/beroepsgeheimhoudingsplicht evenzeer van toepassing.

Beroepsverenigingen spelen een belangrijke rol bij het optimaal houden van de beroepskwaliteit / beroepsethiek. Ina Punt is lid van NIP en LVVP, Sonja de Vries is lid van NVGZP.