Samenwerking

Punt-Advies maakt deel uit van een professioneel plaatselijk samenwerkingsverband Kaleidoskoop waarbinnen diverse disciplines (psycholoog, psychotherapeut, schoolpsycholoog, psycholoogmediator, logopedist en kinderfysiotherapeut) samenwerken ten behoeve van de zorg voor de jeugd. voor al deze professionals geldt dat zij BIG dan wel NIP geregistreerd zijn zodat wordt samengewerkt binnen de eerder geschetste kaders.