Schriftelijke informatieverstrekking

Er vindt bij afronding van het hulptraject altijd schriftelijke terugmelding aan de verwijzer plaats tenzij daartegen vanuit de cliënt bezwaar bestaat. Volwassen (18+) cliënten kunnen, indien ze dat willen daarvan een kopie ontvangen. van de terugmelding aan de verwijzer krijgen ouders van jeugdigen (16-) altijd een kopie.